Otwarcie wystawy pokonkursowej „Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata"

W poniedziałek, 27 października 2014 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej "Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata", w której eksponowanych jest 48 prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Andrzej Warczak, a wykład wprowadzający "Sztuka i nauka. W poszukiwaniu zagubionej jedności" wygłosił prof. dr hab. Piotr Krasny.

Podczas otwarcia wystawy wręczono nagrody za prace artystyczne nadesłane w ramach konkursu „Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata". Otrzymali je Natalia Jamróz za "Pasożyta formy", Sławomir Jasieniecki za "Eksplozję nr I", Aleksandra Kolobius za "Magnetara", Patrycja Nurkan za "Koniunkcję" oraz Zofia Szczęsna za pracę "Pulsar". Dzieło Zuzanny Piętkowskiej uhonorowano Medalem Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wyróżnienia honorowe przyznali studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Studenci nagrodzili pracę „Śmierć gwiazdy" autorstwa Monika Raźny; doktoranci obraz „Inercja" Doroty Zalitacz; pracownicy natomiast wyróżnili dwie prace: „Pasożyt formy" Natalii Jamróz oraz „Plerion" autorstwa Marty Moskwy i Agnieszki Pogan.

Wystawę "Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata" można zwiedzać do 27 lutego 2015 roku w godzinach: 10.00 – 15.00 w Bibliotece Wydziału FAIS po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu: 12 664 45 02 lub adresem email: kariera.fais@uj.edu.pl

Uroczyste otwarcie wystawy "Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata"

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić

 

na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej
"Nauka inspiracją sztuki.
Od mikroświata do Wszechświata"


27 października 2014 r., godzina 12.00
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, s. A-1-06

 

W programie:

  • Wykład prof. dr. hab. Piotra Krasnego "Sztuka i nauka. W poszukiwaniu zagubionej jedności"
  • Wręczenie laureatom nagród
  • Otwarcie wystawy

Patronem honorowym Konkursu są Profesor Stanisław Tabisz, Rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Profesor Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wystawę "Nauka inpiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata" będzie można zwiedzać do 27 lutego 2015 roku w Bibliotece Wydziału FAIS.

Konkurs na dzieło artystyczne
"Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata"

Dla sztuki nauka pozostaje niezmiennie istotnym źródłem inspiracji. Obie te dziedziny łączy chęć poznania, ale jednocześnie każda czyni to na swój sposób, zachowując autonomię.

Nauka potrafiła odkryć geometrię, zbadać światło i dźwięk czy zbudować nowe technologie informatyczne. Dzięki artystycznej interpretacji mogły one stać się podstawą malarstwa renesansowego i malarstwa kubistycznego, impresjonizmu i sztuki internetu, fotografii i sztuki dźwięku. Osiągnięcia artystów z kolei inspirowały twórców naukowych teorii, których struktury porównywane są często do struktury dzieła sztuki.

Ten naukowy i artystyczny dialog jest dlatego tak twórczy, że żadna z uczestniczących w nim stron nie oczekuje specjalistycznej debaty nad szczegółowymi zagadnieniami. Najważniejszą wartością jest tu wymiana myśli i refleksji, pozwalająca sformułować generalne sądy na temat otaczającego nas świata i miejsca, które zajmuje w nim człowiek.


dr hab. Andrzej Szczerski
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 


Patronaty Honorowe

Wojciech Nowak - Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Stanisław Tabisz - Rektor
Akademii Sztuk Pięknych